NR de telefon - le pregatim pentru SMS sender

Numerele de telefon trebuie sa fie scrise unele sub altele.